Karbonat natriumi

  • Industrial Soda Ash Sodium Carbonate

    Karbonat natriumi i hirit të sodës industriale

    karbonat natriumi i lehtë është pluhur kristalor i bardhë, karbonati i rëndë i natriumit është grimcë e imët e bardhë.

    Karbonati i natriumit industrial mund të ndahet në: kategoria I karbonat natriumi i rëndë për përdorim në industri dhe karbonat natriumi i kategorisë II për përdorim në industri, sipas përdorimeve.