Karbonat natriumi

 • Karbonat natriumi i hirit të sodës industriale

  Karbonat natriumi i hirit të sodës industriale

  karbonat natriumi i lehtë është pluhur kristalor i bardhë, karbonati i rëndë i natriumit është grimcë e imët e bardhë.

  Karbonati i natriumit industrial mund të ndahet në: Karbonat natriumi i kategorisë I të rëndë për përdorim në industri dhe karbonat natriumi i kategorisë II për përdorim në industri, sipas përdorimeve.

  Stabilitet i mirë dhe thithje lagështie.I përshtatshëm për substanca dhe përzierje organike të ndezshme.Në shpërndarjen përkatëse të imët, kur rrotullohet, zakonisht është e mundur të supozohet potenciali i shpërthimit të pluhurit.

  √ Nuk ka erë të fortë, erë pak alkaline

  √ Pika e lartë e vlimit, jo e ndezshme

  √ Përdoret në shumë fusha dhe ka një gamë të gjerë aplikimesh