Shpëlarja kimike

 • Ferrous Sulfate Heptahydrate (Iron Vitriol)

  Heptahidrat i sulfatit të hekurit (Vitriol hekuri)

  Mund të përdoret si agjent reduktues në impiantet e pllakosjes, si flokulant në ujërat e zeza industriale, si precipitues në impiantet e printimit dhe ngjyrosjes, si lëndë e parë për bimët e kuqe të hekurit, si lëndë e parë për bimët pesticide, si lëndë e parë për bimët plehëruese, si pleh për lulet e sulfatit të hekurit etj.

 • Sodium Hydroxide Granules Caustic Soda Pearls

  Granulat e hidroksidit të natriumit Perlat kaustike të sodës

  Perlat e sodës kaustike përftohen nga hidroksidi i natriumit. Është një substancë e ngurtë e bardhë, higroskopike, pa erë.Perlat e sodës kaustike shpërndahen lehtësisht në ujë, me çlirimin e nxehtësisë.Produkti është i tretshëm në alkoole metil dhe etilik.

  Hidroksidi i natriumit është një elektrolit i fortë (i jonizuar plotësisht si në gjendje kristalore ashtu edhe në gjendje tretësire). Hidroksidi i natriumit nuk është i paqëndrueshëm, por ngrihet lehtësisht në ajër si aerosol.Është i pazgjidhshëm në eter etilik.